GJK 4.B 2008/2009
Nacházíš se tady: GJK 4.B > články > Rostlinné orgány
nepřihlášen

Rostlinné orgány

Stručné rozdělení:

Jednoduché (většinou jednobuněčné rostliny)

Jejich tělo není rozdělené na více částí a jmenuje se Stélka (thallus)

Složené (většinou vícebuněčné rostliny)

Jejich tělo se jmenuje Kormus a rozděluje se na orgány 2 typů

 1. Vegetativní orgány:

  Slouží primárně k růstu rostliny (růstové období=vegetační období)

  • Kořen (radix)
  • Stonek (kaulom)
  • List (fylom)
 2. Generativní (reprodukční) orgány:
  • Květ
  • Semeno
  • Plod

----------organologie-nauka o orgánech rostliny----------

(1) Vegetativní orgány

Kořen (radix)

Podzemní orgán, který nemá listy, výjimku tvoří některé metamorfózy např. oddének (zdřevnatělý stonek, který má zakrnělé lístky neboli šupinky a je pod zemí, stejně jako kořen. Vyskytuje se u kapradin konvalinky kosatce nebo třeba u sasanky

!k++++++++k!
!k++++++++k!
!k++++++++k!
!k++++++++k!
!k++++++++k!
!k++++++++k!
 1222222221
 12222221
  122221
  1221
   11

jedničky vytvářejí kořenovou čepičku *(má za úkol chránit dvojky, což jsou iniciály (stále se dělící pletiva = meristémy)

jedničky s dvojkami dohromady vytváří tzv. vzrostný vrchol

vykřičníky znázorňují rhizodermis (podzemní pokožka rostliny)nemá průduchy ani kutikulu, propouští živiny do kořene (vosková látka – odpuzuje vodu) pozn. endodermis (nadzemní pokožka rostliny)má průduchy a kutikulu

Pod rhizodermis je základní kůra kořene (chrání c. svazky) označená káčkem

No a nakonec pluska znázorňují střední válec, kterým proudí cévní svazky (ty jsou uspořádány paprsčitě) to znamená, že se vedle sebe střídá lýko a dřevo (u stonku jsou uspořádány bočně )

Mezi kůrou (k) a středním válcem (+) se nachází tenká oddělovací vrstva endodermis a ještě pod touto vrstvou je pletivo zvané pericykl , které zajišťuje růst postranních kořenů

Z uvedených informací vyplývá, že má kořen odspoda 3 zóny:
dělivou poté prodlužovací (tím směrem se to jakoby rozdělí) no a nakonec absorpční (přijímá živiny přes rhizodermis)
další jeho funkce jsou zásobní (v cévních svazcích) syntetická produkce aminokyselin, alkaloidů… a upevňovací (aby rostlina držela v půdě).

 1. Kořenová soustava Alorhizie

  Již jsem se dotkl tzv. postranních kořenů vyrůstají z tzv. hlavního kořene (ten vznikne z prvního kořínku zvaného radikula z obou typů těchto kořenů vyrůstá ještě třetí typ a sice kořenové vlásky Výskyt Alorhizie je u stromů a vůbec všech Dvouděložných rostlin

 2. Kořenová soustava Homorhizie

  Druhá možnost je, že hlavní kořen není, což se můžete sami podívat, když třeba vytrhnete drn trávy, že všechny kořínky budou zhruba stejné. Tyto kořeny nemůžeme nazvat postranními, protože nemají být k čemu postranní --> proto se nazývají adventivní kořeny též svazčité výskyt je u trav a tedy „Jednoděložných rostlin“

Kořeny se ještě dělí podle tvaru (typicky hlavního kořene), předpokládám, že z názvu je zřejmé, jaký mají kořeny tvar akorát by mohl nastat problém u vřetenovitého kořene- vypadá jako kuželovitý, akorát s MENŠÍM úhlem

 • Nitkovitý kořen (fazole, obilí)
 • Válcovitý kořen (křen)
 • Vřetenovitý kořen (mrkev, petržel)
 • Kuželovitý kořen (stromy)
 • Řepovitý kořen (řepa)
 • Chůdovitý kořen (upevňují např. smrky nebo jedle v sypké půdě)
Metamorfóza kořene

Metamorfóza znamená přeměna, zmorfování, kdo zná Power Rangers, tak si určitě pamatuje „morfujem!!!“ a pak se přeměnili na nějaké stroje či co…

Důvod morfování je prostý, rostlina žila v nějakém prostředí, kde se potřebovala zadaptovat, protože se změnilo třeba podnebí (doba ledová) no a v novém prostředí pro ni bylo výhodnější přiřadit (kořenu) nějakou efektivnější funkci

Druhy metamorfózy:

 1. Haustoria (kořeny parazitů) (odebírání živin z hostitele) jmelí
 2. Kořenové hlízy (zásobní funkce) př. jiřina, vstavač
 3. Vzdušné kořeny (aerobní) monstera
 4. Příčepivé kořeny (přichycovací funkce) břečťany
 5. Dužnaté kořeny a Bulvy (zásobní funkce)Celer, řepa
 6. Dýchací kořeny = pneumatofory – výměna plynů (bažinaté rostliny)
Význam kořenů:
 • potrava, píce
 • surovina pro průmysl (cukrová řepa „cukrovka“)
 • léčiva + drogy :-) – rulík, reveň, hořec

Stonek (kaulom)(caulis)

Funkce:
 1. Nosí ostatní orgány (mimo kořen)
 2. Rozvádí živiny (transportní funkce)
 3. Fotosyntetická funkce (pokud je přítomen chlorenchym)
 4. Zásobní funkce
 5. Rozmnožovací funkce pomocí metamorfovaných stonků (šlahouny, oddénky)
 6. Krycí funkce (na okrajích)

  Holý stonek s listy se nazývá prýt

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

            eee
           eeppee
           eeppppee
          eeppppppee
          eeppppppppee
         eeppppppppppee
         eeppppppppppppee
        eeppppppppppppppee
        eeppppppppppppppppee
       eeppppppppppppppppppee
       eeppppppppppppppppppppee
      eeppppppppppppppppppppppee
      eeppppppppppppppppppppppppee
     eeppppppppppppppppppppppppppee
     eeppppppppppppppppppppppppppppee
    eeppppppppppppppppppppppppppppppee
    eepppppppppppEEEEEEEEppppppppppppee
   eepppppppppppELLLLLLLLEppppppppppppppee
   eepppppppppppELLLKKKKLLLEpppppppppppppee
  eeppppppppppppELLLKddddKLLLEpppppppppppppee
  eeppppppppppppELLKdd OO ddKLLEpppppppppppppee
 eepppppppppppppELLLKddddKLLLEppppppppppppppee
 eeppppppppppppppELLLKKKKLLLEpppppppppppppppee
  eeppppppppppppppELLLLLLLLEppppppppppppppppee
   eeppppppppppppppEEEEEEEEppppppppppppppee
   eepppppppppppppppppppppppppppppppppppee
    eepppppppppppppppppppppppppppppppppee
    eepppppppppppppppppppppppppppppppee
     eepppppppppppppppppppppppppppppee
     eepppppppppppppppppppppppppppee
      eepppppppppppppppppppppppppee
      eepppppppppppppppppppppppee
       eepppppppppppppppppppppee
       eepppppppppppppppppppee
        eepppppppppppppppppee
        eepppppppppppppppee
         eepppppppppppppee
         eepppppppppppee
          eepppppppppee
          eepppppppee
           eepppppee
           eepppee
            eepee
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

e- znázorňuje epidermis(pokožku stonku)

p- primární kůra

E- endodermis dělící část primární kůry od středního válce

C- cévní svazky

K- kambium (dělivé pletivo. zajišťuje rozšiřování stonku)

 • pod kambiem už je pouze dřevo, nad kambiem lýko --> bočný systém cévních svazků (kambium vylučuje dovnitř dřevo a okolo sebe lýko)
 • Jednoděložným rostlinám (travám) kambium chybí (to je ostatně vidět, že tráva třeba za půl roku není tlustší, než předtím)
 • Rostlina může tloustnout i bez kambia a sice zvětšováním buněk, to ale není zdaleka tak intenzivní jako za pomocí tohoto pletiva
Tvorba kůry:
 • Felogén(druhotné krycí pletivo) --> korek (ztvrdlý felogén) --> borka (popraskaný ztvrdlý felogén)

Na vrcholu stonku je iniciála (viz výše) obalená pupenem – obdoba kořenové čepičky

Obilí má kolínka (takové to ztvrdlé)- to kolínko se dále nerozšiřuje – Takovémuto místu, které na stonku neroste se říká Noda jinak také uzlina (mnohdy z takového místa vyrůstá list, ale ne u obilí) naproti tomu zbylému úseku, který roste se říká internodium

Rozdělení

Rozdělení stonků podle zdřevnatění: jestli při průběžném růstu stonek jen ztloustne nebo zdřevnatí

 1. Bylina (žádné dřevo)
  1. Stvol (má přízemní růžici) takové ty listy dole (třeba na pampelišce)
  2. Lodyha (listy rostou pravidelně po celé délce stonku)
  3. Stéblo (duté, není dužnaté, má kolínka, lodyha a stvol jsou dužnaté) př. obilí žito, oves, pšenice
 2. Dřevina
  1. Kmen = Stromy (nahoře se větví v koruny) akát, jabloň, Hrušeň
  2. Keř (větví se již odspodu) tis
  3. Polokeř (větví se odspodu a nahoře navíc už není dřevnatý) př. borůvka, brusinka

Rozdělení stonku podle průřezu: Tvar stonku, když ho příčně rozřízneme

 • Válcovitý
 • Trojhranný
 • Čtyřhranný
 • Rýhovaný
 • Hřídlatý

Rozdělení stonku podle směru: jestli roste přímo nahoru nebo ne

 • Přímý stonek (roste přímo vzhůru) divizna
 • Plazivý stonek (repens) jetel plazivý
 • Vystoupavý stonek (ascendens)
 • Ovíjivý stonek (volubilis) !o něco!

  a)levotočivý (při pohledu shora krouží proti směru hodinových ručiček a vzniká pravotočivá šroubovice) častější, než pravotočivý – fazol, svlačec

  b)pravotočivý (po směru hodinových ručiček, levotočivá šroubovice) vzácně – chmel

 • Popínavý stonek !na něco! břečťan
 • Poléhavý stonek (decumbens) truskavec

  Rozdělení stonku podle větvení

 • Vidličnaté(he­miblastické)(dicho­tomické) jmelí bílé, plavuně
 • Vrcholičnaté(boč­ní)(holoblastic­ké)(axilární) nejčastější větvení př. jehličnany
 • Hroznovité
Metamorfóza stonku
 • Oddének (kapradiny, kosatec, sasanka, konvalinka)
 • Oddénková hlíza -pod zemí(zásobní funkce) brambora
 • Stonková hlíza -nad zemí- kedluben
 • Šlahouny (rozmnožovací funkce)jahody
 • Trny (kolce) př. trnka, hloh, akát
 • Zakrnělý stonek (brachioblast) modřín
 • Zdužnatělý stonek (zásobárna vody) kaktusy
 • Stonkový úponek (vinná réva)
Hospodářský význam
 • Potrava (brambora)
 • Léčiva (chinin- chininová kůra- léčba žluté zimnice-Asie, Afrika)
 • Koření (skořice zázvor)
 • Průmyslovost konopí, len, kaučukovník, pryskyřice, korkový dub Šp. Port.(proto je korek tak typický na uzávírání vín)

List(fylom)

 • je zpravidla zelený
 • má omezený růst (nemá prvotní meristém „iniciálu“)
 • vznik z pupenu, kde se mezitím ukládají stavební látky pro nový list
 • zánik již po prvním vegetačním období (pořád rostou, pak skončí a hned nato chcípnou) Vegetační období u jhličnanů může trvat až 4 roky, ale u ostatních rostlin většinou ani rok… (ach ten listopad) existuje však i nesmrtelný superlist, který zůstává stále zelený: Jedná se o „Makchie“
Funkce:
 1. Asimilační funkce (přeměna anorg, látek na organické pomocí fotosyntézy --> naklání se za Sluncem, aby mohl lépe fotosyntetizovat
 2. Transpirační funkce (vypařování)
 3. Obranná funkce listů (jen u některých rostlin) pomocí trichomů
 4. Zásobní funkce (u dužnatého listu)
Typy listů:
 • podle funkce:
  1. Děložní lístky (zásobní funkce)
  2. Asimilační listy (asimilační funkce)
  3. Listeny (v květu nebo květenství)
 • podle čepelí:
  1. Jednoduché (javor, platan, dub, buk, pampeliška, trávy, Hruška)
  2. Složené (Jírovec Maďar)

Výplňová pletiva listu:

 • palisádový parenchym = asimilační výplňové pletivo listu, které má tvar palisád
 • houbový parenchym -!!- tvar houby
Metamorfóza listu:
 • Trny (kaktus bodlák trnka)
 • Zdužnatělé listy(sukulenty) (voda + cukry) cibule
 • Úponky hrachor
 • Masožravka (u nás jsou nejznámější láčkovky)
Hospodářský význam
 • jídlo, krmivo, koření, čaje, léčiva, (tabák)

Autor: V

 • Počet přečtení: 36454x
 • Vytvořeno: 2006-03-13 18:32:39
 • Změněno: 2006-03-15 16:39:57

Komentáře ke článku

Počet příspěvků: 28, zvýraznění nových komentářů je možné pouze po přihlášení.

13.3.06 18:57 42, >> reagovat

Trošku rozšířit, je li to možno… Pro nás co jsme chyběli, nebo jsme líní dělat si zápisy…

13.3.06 18:59 30, >> reagovat

zatim je to ve vývoji

Nepřihlášený Jožo
15.3.07 13:11 55, >> reagovat

Tak nebud lenoch a přemýšlej.

13.3.06 19:38 33, >> reagovat

nenávidím texy- šílenej obrázek

13.3.06 20:08 26, >> reagovat

miluju texy, vždyť umí úplně jednoduše vkládat rastrové obrázky stačí zadat:
[* jmeno-obrazku-ktere-ti-reknu-protoze-mi-ho-posles-mailem.gif *]

Dělat na webu v ascii grafice je směšný a zdlouhavý…

13.3.06 20:38 32, >> reagovat

to máš pravdu…

13.3.06 20:01 42, >> reagovat

jen tak dál :-)

13.3.06 21:53 28, >> reagovat

tak co?

13.3.06 22:00 01, >> reagovat

Pěkně dobrý, to ses to taky musel dobře naučit… Tak všem na icq,než utečou,rozešli odkaz www.gjk.zby­.cz/clanky/50

14.3.06 02:23 37, >> reagovat

Kdyby měl někdo nějakou otázečku, stačí napsat..

Nepřihlášený ahoj
1.10.06 10:40 23, >> reagovat

jakou funkci ma korenova cepicka?

1.10.06 19:59 18, >> reagovat

Ahoj…

kryje dělivé pletivo a razí cestu kořenu dál

14.3.06 02:35 43, >> reagovat

NNNNNNEEEEEEEN­NNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁV­VVVVVVVVVIIII­IIIIIIDDDDDDDDDÍ­ÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMM TTTTTTTTTEEEE­EEEXXXXXXXXXXY­YYYYYYY, NECHCI PSÁT TEXTY S TEXY, TO SI RADŠI VEZMU TAXI TAK SI SAKRA PŘESTAŇTE MYSLET, KDOVÍCO BY TO MĚLO BEJT CHCI NORMÁLNÍ INTEGROVANEJ TEXTOVEJ EDITOR :-( UŽ BYCH TO V NĚM DÁVNO MĚL….…..

14.3.06 20:02 05, >> reagovat

Texy je super, jde jen o to to umět používat(nic těžkýho) Každopádně ten tvůj text byl docela příjemně opáčko :-) děkan…

14.3.06 21:30 22, >> reagovat

nemáš zač.. ale texy nemá žádné fonty :-)

14.3.06 22:24 36, >> reagovat

A kdepak si vzal tohle, prohlašuješ tady informace nepodložené fakty ;-) třeba „nenávidim texy“, že „bys to měl s editorem dřív“ a že „nemá fonty“. Je to trochu složitější, ale fonty má stejné jako mají CSS styly (na to se zeptej odporníka Honzy)… a v tom návodu na syntaxi jsou také popsané

Taky jsi to mohl napsat ve Wordu, potom bys mi to poslal na mail, já bych sem dal jen odkaz, a bylo by to (idkdyž uznávám, že takhle se mi to líbí víc)

15.3.06 13:03 30, >> reagovat

Dobře, dobře – vzdávám se – to co jsem napsal byl jen neuvážený amok… (ten článek mi dal totiž dost zabrat a přesto nevypadal podle mých představ) asi se to texy konečně naučím… Vadí mi akorát, když vyrábím nějaký článek, tak je to velmi nepřehledné, ale to vyřeším tím, že ten kód budu vyrábět v normálním textovém editoru a až posléze ho zkopíruji sem

16.3.06 18:50 52, >> reagovat

To je ostatně dobrý nápad, protože si ho budeš moci snadněji ukládat a nehrozí že se ti smaže. Tady jsem taky zavedl (pozdě ale přece) záznam „odeslaných článků po odhlášení“, takže když se to samo odhlásí v průběhu psaní, tak ho mužu ještě vylovit…

14.3.06 02:38 55, >> reagovat

O TOM LISTU JSEM SKORO NIC NENAPSAL, TAKŽE… NIC NO..

14.3.06 07:22 58, >> reagovat

ten stonek jsi udělal dost špatně, a celý je to teď nějaký zmrvený… kdo to teď má tisknout?

14.3.06 15:17 06, >> reagovat

Dík, jsem nějakej nachcípanej- moje chyba, měl jsem to začít psát už o víkendu

14.3.06 16:43 16, >> reagovat

ne, sorry, celkem se to hodilo, ale když jsem se na to díval ráno a chtěl jsem to formátovat tak jsem na to neměl čas…

Ten test byl dost těžkej, ale ty dáš i to zkoušení na 100%. :-)

A uzdrav se, ve škole je bez tebe uplný ticho :-x

14.3.06 21:24 53, >> reagovat

Víš co, říkám si, raději se pořádně vyléčit teď, než Vám pak chybět na lyžáku, popřípadě ještě někdo jiný

Nepřihlášený D´J´ Amundsen
21.5.07 08:31 07, >> reagovat

kde máte ten květ

21.5.07 13:07 16, >> reagovat

Květ néni :)

Nepřihlášený tomas
2.11.07 17:56 15, >> reagovat

hele je to uplne mega vyborny fakt zejo:)

9.11.07 09:35 31, >> reagovat

nazdar, vláďovi to určitě dalo práci :) ..

btw: jestli jsi Tomáš Munzar, tak se prosím objev na spolužácích, máme tam třídu a plánují se srazy 5. třídy :)

Nepřihlášený Tery
30.8.08 12:08 09, >> reagovat

Čus hele neni náhodou Jírovec Maďal??

Přidat příspěvek:


 • Používejte smajlíky, které se zobrazí jako obrázky: :-), :-(, ;-), :-D, 8-O, 8-), :-?, :-x, :-P, :-|, z obou stran nechte mezeru, aby mohly být rozpoznány.
 • Odkazy zapisujte jako "text odkazu":http://adresa.cz/ukoncena-mezerou
 • Případně se podívejte na rozšířenou syntaxi Texy!, stejně jako v článcích.